Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Материална база


Освен знанията и опита, който имаме в доставката на компресиран природен газ Фирма „Еми” ООД не спира да инвестира, за да подобри материалната си база. През 2008 г. фирмата е стопанисвала 2 компресора и 10 мобилни хранилища.

 

Към момента за покриване на нуждите на нашите клиенти има инсталирана мощност осигуряваща 4000 кубични метра природен газ на час.

Разполагаме с над 40 мобилни хранилища, с които гарантираме сигурността и диверсификацията на доставките. Имаме хранилища с различни обеми, което позволява да бъдем по гъвкави при захранването с природен газ.

При клиенти с непрекъснат работен цикъл можем да осигурим буферни групи, които да обезпечат нуждата от природен газ при физическата смяна на хранилищата.

Доставката на компресиран природен газ по шосе дава възможност да се достави необходимото количество дори и при аварийни ситуации.

При клиенти с ограничено пространство необходимо за газовото стопанство сме осигурили компактни хранилища тип BDF, за да могат и те да се възползват от предимствата на природния газ. Те са най подходящи при използване на природния газ за отопление, за хотели и хотелски комплекси.

Имаме собствен логистичен парк, включващ гараж и товарни автомобили отговарящи на всички изисквания на ADR и транспортируеми платформи тип BDF.

Материалната база, с която разполагаме осигурява една ритмична и гарантирана доставка на природен газ еквивалентна на тази по газоразпределителната мрежа.