Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Природен газ

Природният газ (метан) е образуван от анаеробно разлагане на органичен материал. Природният газ се определя като екологично гориво, което съдържа въглеводороди от групата на метана (СН4) – 98%, етан (С2Н6) – 0,5%, пропан (С3Н8) – 0,2%, бутан (С4Н10) – 0,6%, пентан (С5Н12) – 0,01%, хексан (С6Н14) – 0,007% и малка част инертни газове – азот (N), въглероден диоксид (СО2), сероводород (HS) и водни пари (H2O).

 

Калоричност на горивата

Вид на горивото КПД на системата Калоричност на горивото Реална калоричност
Компресиран природен газ (метан) 98% 8670 kcal/m3 8500 kcal/m3
Дизелово гориво 86% 9000 kcal/kg 7740 kcal/kg
Пропан-бутан – л 87% 5840 kcal/l 5080 kcal/l
Пропан-бутан – кг 87% 11950 kcal/kg 10396 kcal/kg
Газьол за промишлени нужди 86% 8330 kcal/l 7164 kcal/l
Котелно Гориво 35% сяра 60% 9000 kcal/kg 5400 kcal/kg
Електроенргия 98% 860 kcal/kWh 843 kcal/kWh
Пелети 90% 4000 kcal/kg 3600 kcal/kg
Въглища 60% 3500 kcal/kg 2100 kcal/kg

Предимства на природният газ:

  • Екологично чисто гориво;
  • Повишаване коефициента на КПД, при всички процеси използващи компресиран природен газ като енергоносител;
  • Значително повишаване експлоатационния ресурс на енергийните съоръжения;
  • Отпадат огромни инвестиции за изграждане и поддържане на резервоарите за течни горива или пропан бутан;
  • Подобряване на комфорта и хигиената на труда.
Актуален сертификат за калоричността на природния газ

Линк към сайта на Булгаргаз ЕАД (обществения доставчик на природен газ), от който може да бъде свален актуалния месечен сертификат за калоричността на природния газ по зони. Зоната от която Еми ООД получава природния газ : Сборен ГИС-1 Негру Вода-ГИС Галата (ГИС Провадия)