Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Профил на купувача – публични покани

 

 

ПУБЛИЧНА ОБЯВА по реда на чл. 11, ал. 1 от ПМС № 1118/20.05.2014г: „Инженеринг, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на комплексна интелигентна система за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на измерването и дистрибуцията на природен газ ”.

 

 

Публична обявa_ПМС 118 ЕМИ ООД

 

Решение

 

Документи за информация:

 

Приложение №1 Изисквания към оферти

Приложение №5 Методика за оценка

Приложение №6 Техническа спецификация

Приложение №9 Договор за доставка

 

Документи за попълване:

 

Приложение № 2 Оферта

Приложение № 3 Справка оборот

Приложение № 4 Списък договори

Приложение № 7 Декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160

Приложение №8 Декларация подизпълнител

 

_______________________________________________________________________________________________

 

ПУБЛИЧНА ОБЯВА по реда на чл. 11, ал. 1 от ПМС № 1118/20.05.2014г:

„Закупуване на специализирано оборудване, необходимо за изпълнението на дейностите по проект „Blue Goes Green“

 

Публична обявa_ПМС 118 ЕМИ ООД_BDF 

 

 

Решение 2

 

Документи за информация:

 

Приложение №1 Изисквания към оферти

Приложение №5.1 Методика за оценка Камион

Приложение №5.2 Методика за оценка_BDF_Трейлъри

Приложение №6 Техническа спецификация

Приложение №9.1 Договор за доставка

Приложение №9.2 Договор за доставка

 

Документи за попълване:

 

Приложение № 2.1 Оферта

Приложение № 2.2 Оферта

Приложение № 3 Справка оборот

Приложение № 4 Списък договори

Приложение № 7 Декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160

Приложение №8 Декларация подизпълнител