Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Публични покани

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕМИ“ ООД ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПО ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 На основание чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката „ЕМИ” ООД съобщава на всички заинтересовани лица, че организира обществено обсъждане на проект на Общи условия по договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи на територията на община Средец. Общественото обсъждане ще се проведе на 23.10.2023 г., понеделник, от 10:00 часа, в Центъра за работа с клиенти на „ЕМИ” ООД, находящ се на адрес: с. Дебелт, общ. Средец, местност Кривия вир, в сградата на бензиностанция „Лукойл“.

Проектът на Общите условия ще бъде на разположение на заинтересованите лица в Центъра за работа с клиенти всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., както и на интернет страницата на Дружеството на следния електронен адрес: www.emigas.bg, раздел „Публични покани“, считано от публикуването на настоящото съобщение.

Писмени мнения, бележки, възражения, препоръки и въпроси относно проекта на Общите условия се приемат всеки работен ден до датата на провеждането на публичното обсъждане в Центъра за работа с клиенти на горепосочения адрес, както и на електронна поща: office@emigas.bg и телефон: 056/844844. По време на обсъждането ще бъдат приемани допълнителни мнения и предложения, изложени в писмен вид.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕМИ“ ООД ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката „ЕМИ” ООД съобщава на всички заинтересовани лица, че организира обществено обсъждане на проект на Общи условия за снабдяване с природен газ на територията на община Средец. Общественото обсъждане ще се проведе на 23.10.2023 г., понеделник, от 14:00 часа, в Центъра за работа с клиенти на „ЕМИ” ООД, находящ се на адрес: с. Дебелт, общ. Средец, местност Кривия вир, в сградата на бензиностанция „Лукойл“.

Проектът на Общите условия ще бъде на разположение на заинтересованите лица в Центъра за работа с клиенти всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., както и на интернет страницата на Дружеството на следния електронен адрес: www.emigas.bg, раздел „Публични покани“, считано от публикуването на настоящото съобщение.

Писмени мнения, бележки, възражения, препоръки и въпроси относно проекта на Общите условия се приемат всеки работен ден до датата на провеждането на публичното обсъждане в Центъра за работа с клиенти на горепосочения адрес, както и на електронна поща: office@emigas.bg и телефон: 056/844844. По време на обсъждането ще бъдат приемани допълнителни мнения и предложения, изложени в писмен вид.

ПУБЛИЧНА ОБЯВА по реда на чл. 11, ал. 1 от ПМС № 1118/20.05.2014г: „Инженеринг, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на комплексна интелигентна система за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на измерването и дистрибуцията на природен газ ”.

Публична обявa_ПМС 118 ЕМИ ООД

Решение

Документи за информация:

Приложение №1 Изисквания към оферти

Приложение №5 Методика за оценка

Приложение №6 Техническа спецификация

Приложение №9 Договор за доставка

Документи за попълване:

Приложение № 2 Оферта

Приложение № 3 Справка оборот

Приложение № 4 Списък договори

Приложение № 7 Декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160

Приложение №8 Декларация подизпълнител

_______________________________________________________________________________________________

ПУБЛИЧНА ОБЯВА по реда на чл. 11, ал. 1 от ПМС № 1118/20.05.2014г:

„Закупуване на специализирано оборудване, необходимо за изпълнението на дейностите по проект „Blue Goes Green“

Публична обявa_ПМС 118 ЕМИ ООД_BDF 

Решение 2

Документи за информация:

Приложение №1 Изисквания към оферти

Приложение №5.1 Методика за оценка Камион

Приложение №5.2 Методика за оценка_BDF_Трейлъри

Приложение №6 Техническа спецификация

Приложение №9.1 Договор за доставка

Приложение №9.2 Договор за доставка

Документи за попълване:

Приложение № 2.1 Оферта

Приложение № 2.2 Оферта

Приложение № 3 Справка оборот

Приложение № 4 Списък договори

Приложение № 7 Декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160

Приложение №8 Декларация подизпълнител